Werkwijze en kwaliteit

Onze werkwijze

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Ook als u een kunstgebit heeft. Tijdens dit bezoek worden uw tanden, kiezen, tong en slijmvliezen gecontroleerd en zal uw mondhygiëne gecontroleerd worden zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren. Dit kan zijn door u te verwijzen naar onze (paro-)preventie-assistente of naar een van onze mondhygiënistes.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling noodzakelijk is. Ook vertelt de tandarts indien nodig u hierbij over:

 • de te verwachten resultaten
 • de reële risico´s van een behandeling
 • het aantal behandelingen
 • de duur van de behandelingen
 • de kosten van de behandelingen
 • alternatieve behandelingen

Behandeling informatie

Informatie over behandelingen kunt u nalezen bij de informatie over behandelingen op deze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan gebitsreiniging of het maken van een vulling. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen 2-3 weken. Wanneer een behandeling meer dan € 250,- kost, geven wij u een begroting mee. Hiermee kunt u bij uw zorgverzekering informeren welke kosten u zelf dient te betalen.

Wij streven ernaar om u altijd in te plannen bij dezelfde behandelaar. Mocht dit op korte termijn niet mogelijk zijn, dan zullen wij ook opties voorstellen bij de andere behandelaars.

Als er specialistische behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. Wij werken samen met ervaren, gedreven collega’s in de regio. U kunt door ons worden verwezen naar andere praktijken voor onder andere implantologie, endodontologie, kaakchirurgie, orthodontie.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.

Onze kwaliteit

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Goede zorg en aandacht voor uw gebit staan daarbij voorop. Dat doen wij door kwalitatief goede behandelingen toe te passen waarbij gebruik wordt gemaakt van de juiste kennis en materialen. Daarnaast noteren we alles zorgvuldig in uw dossier. Wij hanteren hiervoor protocollen die gebaseerd zijn op de richtlijnen vanuit de beroepsvereniging en op de richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken. Deze protocollen worden jaarlijks gecontroleerd en aangepast indien de richtlijnen veranderd zijn.

Om de kwaliteit te waarborgen besteden wij aandacht aan de volgende zaken:

 • Lidmaatschap KNMT en KRT
 • Vakliteratuur lezen
 • Volgen van bij- en nascholing
 • Intercollegiaal overleg
 • Studiegroepen
 • Peilen van de tevredenheid van onze patiënten (zie ervaringen)