Klachten

Uw mening telt!

Wij horen graag van u hoe u uw bezoek aan onze praktijk heeft ervaren. Hierdoor kunnen we onze zorg en service verbeteren. Via zorgkaart Nederland kunt u uw ervaring met onze praktijk delen. laat uw mening horen

Heeft u een klacht?

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. U kunt dan een schriftelijke klacht bij ons indienen. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en de behandelaar genoeg zijn.
Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij dan kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), welke is opgericht door de beroepsvereniging KNMT.

Wanneer dit geen bevredigende oplossing geeft kunt u gebruik maken van de KNMT klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn 2 mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtenbehandeling, resulterend in een uitspraak.